Toonkunst Gouda

20170407 ovdw 17 4798 1 web

Toonkunst Gouda is een toonaangevend regionaal Gouds koor met zo’n 70 leden uit Gouda en omgeving. Wij spelen inmiddels ruim 100 jaar een rol in het culturele leven van Gouda. Toonkunst Gouda mag zich rekenen tot de betere amateurkoren van Zuid-Holland. Niet voor niets verlenen solisten van naam graag hun medewerking aan onze concerten.

Concerten

Wij geven twee concerten per jaar, meestal in de Goudse Sint Jan. Het is inmiddels een lange traditie dat wij daar om het jaar de Matthäus Passion van J.S. Bach uitvoeren. Wij zingen bekende werken, maar zetten onze tanden ook graag in stukken van minder bekende componisten, in oude en moderne stukken. 

Jubileumjaar 2018          Logo Toonkunst Gouda 100 Jaar   

Toonkunst Gouda vierde in 2018 haar 100-jarig bestaan en gebruikt dat jubileum om de doelstelling van de vereniging, het bevorderen van de toonkunst, verder gestalte te geven. Er is een speciale commissie van koorleden in het leven geroepen om de activiteiten in het kader van het jubileumjaar op een feestelijke manier tot uitvoering te brengen. Gezamenlijk zijn zij tot een opzet gekomen van jubileumactiviteiten die naast een tweetal jubileumconcerten zullen worden gerealiseerd. Daarbij wordt ook op uitgebreide schaal aandacht besteed aan het sociale aspect van Toonkunst Gouda.

Toonkunst Gouda is aangesloten bij de landelijke organisatie Vereniging Toonkunst Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 40464547. (adres: Zinkeling 44, 2771 NZ Boskoop)

Het RSIN/fiscaal nummer is 0029.14.980
Bankrekeningnummer NL19 INGB 0000 6986 60