Het Bestuur

Het bestuur van Toonkunst Gouda heeft vanaf 27 april 2024 de volgende samenstelling:

Voorzitter Erica de Wijs Contact
Secretaris Caecilia Brand Contact
Penningmeester Koen van de Kar Contact
Ledenadministratie vacature Contact
PR/Communicatie Wil Jansen Contact
Algemeen bestuurslid Willie Vonk Contact
Marketing Pieter Postma Contact