Het Bestuur

Het bestuur van Toonkunst Gouda heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter Erica de Wijs Contact opnemen
Secretaris Caecilia Brand Contact opnemen
Penningmeester Ger Bosch Contact opnemen
Ledenadministratie Marijke Jessurun Contact opnemen
PR en Communicatie Wil Jansen Contact opnemen
Coördinator stemgroepen Willa Lousberg Contact opnemen
Marketing Pieter Postma Contact opnemen