Het Bestuur

Het bestuur van Toonkunst Gouda heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter Erica de Wijs Contact
Secretaris Caecilia Brand Contact
Penningmeester Ger Bosch Contact
Ledenadministratie Marijke Jessurun Contact
PR/Communicatie Wil Jansen Contact
Stemgroepen Willie Vonk Contact
Marketing Pieter Postma Contact