De dirigent

Niels Kuijers

Niels Kuijers studeerde koordirectie bij Barend Schuurman aan het Rotterdams Conservatorium. In 1992 studeerde hij af met een concert waarin hij onder andere Soir de neige van Poulenc en het Requiem van Fauré dirigeerde.

Na zijn afstuderen is Niels Kuijers dirigent geweest bij diverse koren. Vanaf de oprichting tot april 2017 was hij de vaste dirigent van Vocaal Ensemble Tiramisu in Rotterdam, waarmee hij voor zichzelf en voor de koorleden grensverleggende programma’s uitvoerde. Met dit koor voerde hij veel bijzondere programma’s uit met onbekend koorrepertoire, veelal a-capella maar soms ook met begeleiding van een of meerdere instrumenten. Hoogtepunten waren onder andere de Mis voor dubbelkoor van Martin, Ich bin der Welt abhanden gekommen van Mahler/bewerking Gottwald, de Vespers van Rachmaninov en de Mis van Stravinsky. Na een jarenlange vruchtbare samenwerking heeft hij gekozen om ruimte te maken voor verdere ontwikkeling.

In april 2004 is Niels begonnen aan de opleiding “Grondprincipes van het Lichtenberg Model”. Deze driejarige opleiding in Duitsland richt zich op klank-georiënteerd zingen waarbij de waarneming van de eigen klank zorgt voor herordening van het lichaam. De innerlijke balans die hierdoor ontstaat, heeft tot gevolg dat het zingen meer als vanzelf ervaren wordt en dat de klank voller en tegelijkertijd verfijnder en boventoonrijker wordt.

Momenteel is Niels tevens dirigent van:
- C.O.V. Laudate, Hardinxveld-Giessendam (sinds 1987 )
- Vocaal Ensemble Cantate, Gorinchem ( sinds 1995 )

Verder heeft hij de volgende nevenfuncties:
- Docent stemvorming volgens Methode Lichtenberg sinds 2005 vanuit “Klankinitiatief”
- Professioneel koorzanger bij het Laurens Collegium Rotterdam o.l.v. Wiecher Mandemaker.
- Docent stem en zang aan de Toneel Vakschool Rotterdam, sinds januari 2019.
- Docent stemvorming bij het Nederlands Studenten Kamerkoor per januari 2020

In zijn vrije tijd volgt Niels lessen qigong: lichaamsoefeningen gebaseerd op de traditionele Chinese gezondheidsleer. Samen met docent Josta Onneweer combineert hij deze oefeningen met het zingen volgens de methode Lichtenberg in workshops Klank en Qigong.

Bij zijn sollicitatie schreef hij zich erop te verheugen Bachs Matthäus Passion, die hij in april 2019 voor het eerst heeft gedirigeerd, met regelmaat uit te voeren. Hij ziet het als een leuke uitdaging om ook een jongere generatie te enthousiasmeren om dit repertoire te zingen. Het werken met jonge mensen vormt een rode draad in zijn loopbaan en geeft hem voldoening door hun openheid en hun gretigheid om nieuwe dingen uit te proberen.

In zijn manier van dirigeren en repeteren vormt inspiratie de kern. Hij laat zich door de muziek en klank in het hart raken, waardoor koorleden en publiek worden uitgenodigd dat ook te doen. Hij vindt het wezenlijk een veilige sfeer te creëren waarin koorleden zichzelf durven te ontplooien en hun klank kunnen ontwikkelen.

Van tijd tot tijd programmeert hij graag onbekend en modern repertoire om koorleden en publiek uit te dagen hun muzikale grenzen te verleggen. Zijn ervaring is dat nieuwe koorklanken in het begin soms weerstand bij de koorleden oproepen, maar dat gedurende het repetitieproces iedereen vertrouwd raakt met het idioom en het als een verrijking gaat ervaren. Niet zelden is het hem opgevallen dat het publiek aangenaam verrast is als ze vernieuwend repertoire horen, en het zelfs als hoogtepunt van het programma benoemen.

Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren ervaren dat de integratie van muziek met elementen van theater, dans, fotografie, poëzie, video of beeldende kunst, een enerverende extra dimensie voor koorleden en publiek oplevert. Voorop staat dat de combinatie met deze kunstvormen ten dienste staat van de zeggingskracht en de beleving van muziek en tekst.