Vriend worden

Vriend zijn van Toonkunst Gouda betekent dat u ons steunt in ons streven de grote koorwerken uit de muziekgeschiedenis op een zo hoog mogelijk niveau uit te voeren. Onze lat ligt hoog, en daar hebben we alle mogelijke steun bij nodig. We betrekken de Vrienden van Toonkunst Gouda bij onze activiteiten: u geniet van prachtige muziek en draagt daaraan uw steentje bij, wij hebben een achterban die ons steunt om het beste te geven.

Als Vriend wordt u, oa. via ons lijfblad Toonzetting, op de hoogte gehouden van de activiteiten van het koor en tijdig geïnformeerd over de uitvoeringen van onze concerten. Verder kunt u kaarten aanschaffen die recht geven op een gereserveerde plaats, maximaal twee kaarten voor de normale toegangsprijs. Voor een bijdrage van minimaal € 25,- per jaar kunt u deel uitmaken van de Vrienden van Toonkunst Gouda.

Stichting Vrienden van Toonkunst Gouda

De Stichting "Vrienden van Toonkunst Gouda" is 26 januari 2007 officieel opgericht.Deze stichting heeft als doel:

  • Het stimuleren van de belangstelling voor Toonkunst Gouda;
  • Het geven van financiële ondersteuning aan Toonkunst Gouda.

De stichting "Vrienden van Toonkunst Gouda" is opgericht om het geld van vrienden en sponsoren te beheren en dit gericht aan Toonkunst Gouda te verstrekken voor extra en/of buitengewone activiteiten. De basisactiviteiten van Toonkunst Gouda moeten worden bekostigd uit de contributies van leden en uit subsidies van overheden. Voorbeelden van extra activiteiten zijn: het geven van extra en/of buitengewone concerten (het aantrekken van solisten van allure) of bijzondere verlichting van de Sint Janskerk. Het geld van de Stichting “Vrienden van Toonkunst Gouda” komt uiteindelijk altijd ten goede aan Toonkunst Gouda.
Het bestuur van de stichting bestaat uit: Marijke Jessurun (voorzitter), Klaas Lusthof (secretaris/penningmeester) en Ger Bosch (lid).

Vriend worden

U bent nog geen Vriend? Daar kunt u wat aan doen. U kunt zich opgeven bij Klaas Lusthof, tel. 079-3622607 (na 18.00 uur), e-mail: Vrienden Toonkunst Gouda