Schenken

Periodieke schenking

Toonkunst Gouda wil zingen op hoog niveau. Hiervoor hebben we (semi)professionele orkesten, solisten van naam en goede concertzalen nodig. De kosten hiervoor zijn hoog, er is steeds minder subsidie beschikbaar en fondsen voor een incidentele financiële bijdrage zijn beperkt. Daarom zijn wij blij met elke financiële steun van buitenaf.

Wilt u ons steunen door belastingvrij te schenken? Leg dan uw periodieke gift vast voor de loop van minimaal 5 jaar. Toonkunst Gouda is namelijk een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, heeft meer dan 25 leden en voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. U kunt daardoor uw gift aftrekken van uw inkomens- of vennootschapsbelasting.
Voor het vastleggen van een periodieke gift was voorheen een notariële akte nodig. Dit hoeft niet meer: U downloadt een al gedeeltelijk ingevuld formulier van onze website, vult uw gegevens daarop in en stuurt het volledige formulier naar ons op. Wij ondertekenen het formulier, geven het een volgnummer en sturen u het voor u bestemde deel ervan retour.  U en wij bewaren dat elk in onze administratie, het hoeft niet aan de Belastingdienst te worden gestuurd. U maakt jaarlijks – maar tenminste vijf aaneengesloten jaren – het door u ingevulde bedrag over.

Het voordeel van een periodieke schenking is dat deze altijd 100% fiscaal aftrekbaar is, ongeacht de omvang van de jaarlijkse schenking. Uw gift is dus volledig voor de belasting aftrekbaar en staat helemaal los van de drempel die door de Belastingdienst wordt gehanteerd voor overige giften. Meer informatie over belastingvrij schenken is ook te vinden op de website www.belastingdienst.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de penningmeester van Toonkunst Gouda via telefoonnummer 0622-959945 of per contactformulier.

Culturele instelling

Toonkunst Gouda is per 16 mei 2017 door de Belasingdienst aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).. 

Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als een culturele instelling, levert voor de schenker in de inkomstenbelastingsfeer tijdelijk een extra belastingvoordeel op. Een belastingplichtige mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen als giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan de culturele instellingen gedane giften.
Het resultaat is dat iedere belastingplichtige die € 1.000 geeft aan een culturele instelling, € 1.250 in aftrek kan brengen. De fiscale voordelen blijven beperkt tot giften van maximaal € 5.000.
Bedrijven kunnen de giften zelfs 1,5 keer verhogen over een gift van maximaal € 5.000.