12 november

Eerste concert van de nieuwe dirigent Bob Brouwer in de Schouwburg. Uitgevoerd werden Acis und Galata van Händel en Gloria van Vivaldi. Chris van Woerkom tenor, Ruud van der Meer: bas, Angele Geerts: sopraan, Francine Fregeres: sopraan en Astrid van 't Hof: alt. Dirigent: Bob Brouwer. Muzikale begeleiding: het Rotterdam Barok Ensemble.

5 mei

Herdenkingsdienst in de St. Janskerk onder leiding van Gerard Akkerhuis met medewerking van de Christelijke Oratorium Vereniging Laus Deo, Toonkunst Caecilia, Gouda's Liederentafel en het Koninklijk Mannenkoor Or

24 maart

Met de Matthäus Passion van J.S. Bach in de Gouwe Kerk nemen het koor en het publiek afscheid van Nico Verhoeff Medewerking verleenden Heleen Verkley: sopraan, Marianne Dieleman: alt, Chris van Woerkom: tenor/de evangelist, Rom Kalma: de Christus-partij, Marius van Altena: tenor en Ruud van der Meer: bas. Voor de muzikale begeleiding zorgde het Gewestelijk Orkest voor Zuid-Holland.