9 juli

Concert uitgevoerd in de St. Janskerk. Uitvoering van Excultate Jubilate van Mozart en Messe in D van Anton Bruckner. Medewerking verleende het Nederlands Orkest 's'-Gravenhage. Verder werkten mee: Maria Stuycken v.d. Adel: sopraan; Jo Lutz: alt; Cor van Munster: tenor; Luc Louman: bas. Recensie in 'Het Centrum': Een succesvolle avond voor koor, solisten en orkest. Het is geruime tijd geleden dat we iets van dit koor gehoord hebben en al kunnen we niet zeggen dat veel jong bloed het koor is toegevloeid, toch moeten wij het vurig enthousiasme bewonderen, waarmee dit concert is aangedurfd. Wij geloven echter dat ditenthousiasme grotendeels is toe te schrijven aan de jonge eminente dirigent Nico Verhoeff.