26 november

Lobgesang van F. Meldelssohn. Cantate 52 - 55 van J.S. Bach in de Nieuwe Schouwburg onder leiding van Henri Blokbergen. Meewerkende solisten: Softie Haase-Pieneman: sopraan; C. van Munster: tenor; pianist: Frits de Jong en enkele leden van het Rotterdamsch Philharmonisch Genootschap.

3 juni

Die Zerstörung Jerusalems van August Klughart in de St. Janskerk. Orkest: leden van het Rotterdamsch Philharmonisch Genootschap. Dirigent: Henri Blokbergen. Solisten: Jeanne van de Rossiere: alt; Sophie Haase-Pieneman: sopraan; Jan van Rijsselberg: bas; Johan van der Ploeg: tenor.